Město Kladno
Kotva
Logo školy
Školní hymna
Nepřehlédněte
Výměna lávky ve Vodárenské ulici
6.10.2021

Vážení,

dovolujeme si upozornit na stránku MMK zde

 

Podzimní prázdniny
4.10.2021

Ve dnech 27.10. a 29.10. mají děti podzimní prázdniny.

GDPR
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

EU OP VVV - vzdělávání II


 

Od 1.9.2019 realizujeme projekt s názvem Sedma pro život - Vzdělávání II.

PDF souborInformační leták.

 

V termínu 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022 škola realizuje projekt SEDMA PRO ŽIVOT - Vzdělávání II, který navazuje na projekt SEDMA PRO ŽIVOT – vzdělávání (ukončen k 31. 8. 2019) a který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporuje extrakurikulární aktivity a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Prioritní témata:

 

pro MŠ

 

- využití ICT ve výuce žáků

- čtenářská a matematická pregramotnost

 

- odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

- osobnostně sociální rozvoj pedagogů

 

pro ZŠ

 

- využití ICT ve výuce žáků

- čtenářská a matematická gramotnost

- inkluzivní vzdělávání

- mentoring

- cizí jazyky

- polytechnické vzdělávání

- informační a komunikační technologie

- CLIL ve výuce ZŠ

 

- osobnostně sociální rozvoj pedagogů

- zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

- čtenářské kluby

- kluby zábavné logiky a deskových her

- kluby konverzace v anglickém jazyce

- badatelské kluby

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

pro ŠD

 

- využití ICT ve výuce žáků

 

- osobnostně sociální rozvoj pedagogů

- inkluzivní vzdělávání

 

Celková částka určená pro realizaci projektu – 2 709 182 Kč, z toho 460 288 Kč pro MŠ, 1 926 030 K4 pro ZŠ a 322 864 Kč pro ŠD. Projekt byl zahájen 1. 9. 2019.