Město Kladno
Kotva
Logo školy
Školní hymna
Nepřehlédněte
Informace k návratu z dovolených a prázdnin.
28.2.2020

Vážení rodiče,

dle sdělení vedoucího Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje PhDr. Aloise Suryneka, Ph.D. si Vás dovolujeme informovat, že 

v případě, že se žáci školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Informace o sběru papíru
10.2.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že papír momentálně nikdo nevykupuje, RUŠÍME SBĚR PAPÍRU (do odvolání).

Rada rodičů
6.2.2020

Vážení rodiče,

jednání RR dne 23. 4. 2020 bude mimořádně od 17.00 v učebně IT.

Nabídka práce
24.1.2020

Od 1. 9. 2020 hledáme na  uvolněnou pracovní pozici učitel / učitelka na 2. stupni ZŠ novou pracovní sílu pro výuku českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

Platba poplatku za školní družinu ve školním roce 2019/2020
3.1.2020

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2019/20 je stanovena ve výši 150,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu ve výši 900,-- Kč (leden, únor, březen, duben, květen, červen) zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol je stejný jako za první platbu. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

Zrušení ozdravného pobytu u moře
8.10.2019

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu zájemců o ozdravný pobyt u moře ho paní ředitelka pro tento školní rok ZRUŠILA.

Číslo účtu pro platbu ŠD, LVVZ a ŠvP
21.9.2018

Vážení rodiče,

číslo účtu pro platbu poplatku za školní družinu (ŠD), platbu za lyžařský výcvik (LVVZ) a pro platbu školy v přírodě (ŠvP). Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení žáka a popis platby (ŠD, LVVZ, ŠvP).

 

č.ú. 115-7480750207/0100 u Komerční banky

 

Variabilní symbol obdrží každý žák a slouží po celou dobu jeho docházky do ZŠ.

GDPR
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Plán akcí


 

Roční plán ve Školní družině 2019/2020

 

 

Září

 

-        „Jak se jmenuješ?"-  zábavné soutěžní odpoledne v oddělení, soutěže zaměřené na seznámení žáků – navázání kamarádských vztahů

 

-        seznámení žáků s projektem „Cestujeme světadíly za zvířátky"

 

-        narozeniny Labyrintu – návštěva Labyrintu – střediska volného času Kladno

 

-        Zdravověda – základy poskytování první pomoci – ukázka na školním hřišti

 

Říjen

 

-        ,,Matýsek a jeho kamarádi“ – vystoupení břichomluvce Zdeňka Polacha v tělocvičně školy

 

-        „Zpívánky“ – hudební soutěž v oddělení

 

-        „Drakiáda" - soutěžní odpoledne na školním hřišti (pouštění draků)

 

-        plníme úkoly projektu

 

Listopad

 

-        „Malý požárník" -exkurze žáků ŠD – HZS Kladno

 

-        výroba drobných dárků a přání na vánoční trhy

 

-        plníme úkoly projektu

 

Prosinec

 

-        výroba dárků a přání k Vánocům

 

-        účast na celoškolní akci „Čertoviny"

 

-        vánoční posezení v oddělení  - vánoční zvyky a tradice

 

-        plníme úkoly projektu

 

Leden

 

-        divadelní představení v tělocvičně školy

 

-        tvořivé dílničky,,Gabčik kurzy – skládání mandal“

 

-        plníme úkoly projektu

 

Únor

 

-        diskotékové odpoledne v tělocvičně školy

 

-        „Ukaž, co umíš – souboj talentů“ – soutěžní odpoledne v tělocvičně školy

 

-        plníme úkoly projektu

 

Březen

 

-        kouzelnické, klaunské představení v tělocvičně školy

 

-        návštěva dětské herny „Beruška"

 

-        výroba drobných dárků k zápisu žáků do 1. tříd

 

-        plníme úkoly projektu

 

Duben

 

-        návštěva dopravního hřiště v Rozdělově – dopravní výchova, praktický výcvik, řešení dopravních situací

 

-        ,,Čarodějnický rej“ – slet malých čarodějnic a čarodějů na školním hřišti

 

-        plníme úkoly projektu

 

Květen

 

-        návštěva zooparku Zájezd

 

-        Policie České republiky Kladno – prezentace výcviku služební kynologie,

 

-        plníme úkoly projektu, zakončení a vyhodnocení projektu

 

Červen

 

-        oslavy Dne dětí – zábavné soutěžní odpoledne na školním hřišti – jednotlivá stanoviště, soutěže, vyhodnocení – drobné odměny

 

-        Canisterapie – ukázka výcviku psů na školním hřišti

 

-        exkurze do „ Švestkovic zahradnictví"