Město Kladno
Kotva
Logo školy
Školní hymna
Nepřehlédněte
Převedení platby za ŠD do nového školního roku
12.6.2020

Platba za ŠD duben - červen 2020

Z důvodu mimořádných opatření ve 2. pololetí školního roku bude platba za školní družinu za období duben – červen 2020 převedena na další školní rok 2020/2021. Žákům, kteří nebudou přihlášeni ve školním roce 2020/21 do školní družiny bude tato částka v září vrácena.

Změna úplaty za vzdělávání v ŠD pro školní rok 2020/2021
12.6.2020

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 20202021 je stanovena na 200,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu ve výši 800,-- Kč (září - prosinec) zašlete nejpozději do 15. 10. 2020 

Platbu ve výši 1200,-- Kč (leden - červen) zašlete nejpozději 26. 2. 2021

na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol má každý žák přidělen. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

 

 

 

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020-2021
10.6.2020

Školní družina:

  • zápis do ŠD bude prováděn:

před zahájením školního roku 28. 8. 2020 v 9 - 13 hod a 31. 8. 2020 v 9 - 15 hod v pavilonu ŠD

první den školní docházky 1. 9. 2020 v 7 – 10 hod v pavilonu ŠD v přízemí ve školní jídelně.

využijte termín, který vám bude nejlépe vyhovovat

  • k zápisu se musí dostavit zákonný zástupce dítěte
Ředitelské volno
28.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve speciálním režimu a byly povoleny letní tábory dětí od 29.6., se plánované ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020 uskuteční.

Vysvědčení se bude vydávat dne 26. 6. 2020

Informace k červnovým aktivitám žáků 2. stupně
27.5.2020

Vážení rodiče,

MŠMT povolilo pro žáky 2. stupně od 8. 6. možnost osobní konzultace či třídnických hodin ve škole maximálně v 15 členných skupinkách. Účast na konzultacích je zcela dobrovolná.

 

Naše škola umožní žákům prezenční setkání ve škole následujícím způsobem:

- v období od 8. do 12. 6. proběhnou třídnické hodiny (9.6. - 6.tř., 10.6. - 7.tř., 11.6. - 8.tř., – žáci budou dle předběžného zájmu rozděleni do skupin)

- od 15. 6. budou probíhat konzultace – žáci požádají emailem učitele o konzultaci, žákovi bude nabídnut termín tak, aby počet žáků ve skupině nepřekročil 15

 

Prosíme o vyjádření, zda se vaše dítě zúčastní těchto aktivit, do 4.6.2020 (aby bylo možné připravit skupiny) – informaci pošlete třídnímu učiteli (ten vám sdělí více informací v průběhu příštího týdne)

 

Před vstupem do školy je třeba odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení - PDF souborzde (Velikost: neznámá) - datum na prohlášení je stejné jako datum příchodu žáka do školy.

Vzhledem k tomu, že to jsou konzultace, obědy se vařit NEBUDOU.

Na distančním vzdělávání a online hodinách v MS Teams se nic nemění, vše probíhá dál ve standardní podobě.

Plavecký výcvik 1.tříd ve šk.roce 2019-2020 a Kroužek plavání
26.5.2020

Vážení rodiče žáků 1.tříd a účastníků kroužku plavání,

vzhledem k mimořádné situaci ve 2.pololetí školního roku nemohli žáci absolvovat kompletní plavecký výcvik. Poměrná část nákladů s tím spojených bude odečtena z nákladů podzimního pokračování výcviku ve 2.třídách.

Poměrná část platby za kroužek plavání v 2.pololetí bude vrácena. 

 

 

 

Informace o termínech přijímacích zkoušek
11.5.2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že přijímací zkoušky proběhnou v těchto termínech:

8. 6. 20 - na SŠ 

9. 6. 20 - na víceletá gymnázia

Informace o možnosti účasti na výuce pro žáky 1.stupně ZŠ
5.5.2020

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 se žáci 1.stupně mohou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. Informace o organizaci a formě výuky zveřejníme po zjištění vašeho zájmu o tento způsob vzdělávání. K tomuto účelu slouží PDF souborDotazník (Velikost: neznámá), jehož vyplnění do 7.5.2020 je podmínkou zařazení žáka do výuky. 

PDF souborInformace pro zák.zást. - průvodní dopis (Velikost: neznámá)

PDF souborČestné prohlášení (Velikost: neznámá)   - odevzdá se podepsané zák.zástupcem v den nástupu.

PDF souborOchrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk.roku 2019/2020 (Velikost: neznámá)

Informace o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit - 9. ročníky
4.5.2020

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 se žáci 9. ročníků mohou účastnit výuky s cílem přípravy na přijímací zkoušku (žáci se sejdou v 8.20 - 9.A u zadního vchodu, 9.B u předního vchodu)

Důležité dokumenty - věnujte jim, prosím, pozornost:

PDF souborInformace pro zák. zástupce, průvodní dopis (Velikost: neznámá)

DokumentDotazník  (Velikost: neznámá)

PDF souborČestné prohlášení (Velikost: neznámá)

PDF souborOchrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 (Velikost: neznámá)

 

Informace k hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
28.4.2020

Vážení rodiče,

zveřejňujeme PDF souborVyhlášku MŠMT 211/2020 Sb (Velikost: neznámá). o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Informace k třídním schůzkám
20.4.2020

Vážení rodiče,

třídní schůzky a rada rodičů jsou z důvodů mimořádných opatření ZRUŠENY.

Zápis do mateřských škol
14.4.2020

Vážení rodiče,

informace o zápisu dětí do mateřských škol naleznete na stránkách MŠ Sedmikráska a MŠ Palouček.

Žádost o přijetí bude ke stažení na stránkách MŠ v nejbližších dnech.

Informace k naplánovanému volnu ředitelky školy
3.4.2020

Vážení rodiče,

plánované (a již zveřejněné) ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020 je zrušeno.

Vysvědčení se bude vydávat dne 30. 6. 2020

Zrušení všech mimoškolních akcí
1.4.2020

Vážení rodiče,

všechny mimoškolní akce jsou pro tento školní rok zrušeny. Z důvodu mimořádných opatření se školy v přírodě přesouvají na příští školní rok v přibližně stejných termínech.

ZMĚNA V OŠETŘOVNÉM
26.3.2020
Nově lze čerpat ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to i pečujícím o dítě do 13 let. Pokud máte zájem o vystavení formuláře na ošetřovné napište na email: dagmar.sipkova@7zskladno.cz . Formulář vystavíme elektronicky a zašleme Vám ho emailem zpět.
V případě potřeby osobního předání se nejdříve domluvte telefonicky.
Více informací ohledně ošetřovného najdete zde : https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
 
Informace k uzavření školy
25.3.2020

Připomínáme, že po domluvě se lze do školy dostat pouze v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

Postup pro umístění dětí dle NV
24.3.2020

Vážení rodiče,

v novinkách najdete správný postup pro umístění dítěte do MŠ dle NV (v době mimořádné situace)

Informace k uzavření mateřských škol
17.3.2020

Vážení rodiče,

 

ze sdělení Magistrátu města Kladna se od 18. 03. 2020 na dobu neurčitou uzavírají naše mateřské školky (respektive MŠ Foglarova funguje ve zvláštním režimu). 

Více informací v novinkách a aktualitách MŠ

Informace k ošetřovnému
16.3.2020

POZOR ZMĚNA:

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let  - pro rodiče žáků ze ZŠ

 

Pokud máte zájem o čerpání této dávky, napište na email: dagmar.sipkova@7zskladno.cz, formulář vystavíme elektronicky a zašleme Vám ho emailem zpět.

V případě potřeby osobního předání se nejdříve domluvte telefonicky.

Informace ze školní jídelny
13.3.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nouzovému stavu a uzavření školy NEBUDE zveřejněn jídelníček na příští měsíc. O termínu zveřejnění jídelníčku budete informováni.

Informace k uzavření školy
28.2.2020

Vážení rodiče,

aktuální informace k výskytu Koronaviru a následném uzavření školy najdete v sekci Škola - Novinky.

 

Vážení zaměstnanci školy,

aktuální informace najdete v BAKALÁŘÍCH (Nástěnka učitelů) či na pracovním e-mailu.

Informace o sběru papíru
10.2.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že papír momentálně nikdo nevykupuje, RUŠÍME SBĚR PAPÍRU (do odvolání).

Rada rodičů
6.2.2020

Vážení rodiče,

jednání RR dne 23. 4. 2020 bude mimořádně od 17.00 v učebně IT.

Nabídka práce
24.1.2020

Od 1. 9. 2020 hledáme na  uvolněnou pracovní pozici učitel / učitelka na 2. stupni ZŠ novou pracovní sílu pro výuku českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

Platba poplatku za školní družinu ve školním roce 2019/2020
3.1.2020

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2019/20 je stanovena ve výši 150,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu ve výši 900,-- Kč (leden, únor, březen, duben, květen, červen) zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol je stejný jako za první platbu. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

Zrušení ozdravného pobytu u moře
8.10.2019

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu zájemců o ozdravný pobyt u moře ho paní ředitelka pro tento školní rok ZRUŠILA.

Číslo účtu pro platbu ŠD, LVVZ a ŠvP
21.9.2018

Vážení rodiče,

číslo účtu pro platbu poplatku za školní družinu (ŠD), platbu za lyžařský výcvik (LVVZ) a pro platbu školy v přírodě (ŠvP). Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení žáka a popis platby (ŠD, LVVZ, ŠvP).

 

č.ú. 115-7480750207/0100 u Komerční banky

 

Variabilní symbol obdrží každý žák a slouží po celou dobu jeho docházky do ZŠ.

GDPR
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

MS - PK


Metodická sdružení školy jsou vybavena poměrně velkými kompetencemi. Jejich činnost se zaměřuje na vytváření školního kurikula, na rozvoj didaktických dovedností pedagogů, na organizaci jednotlivých školních soutěží a olympiád a na vybavování školy učebnicemi a školními pomůckami.

 

Na naší základní škole jsou zřízena a pracují tato metodická sdružení – předmětové komise:

 

- Předmětová komise českého jazyka a literatury
- Předmětová komise anglického jazyka
- Předmětová komise německého jazyka
- Předmětová komise ruského jazyka
- Předmětová komise matematiky
- Předmětová komise fyziky
- Předmětová komise chemie
- Předmětová komise přírodopisu
- Předmětová komise zeměpisu
- Předmětová komise výchovy k občanství a výchovy ke zdraví
- Předmětová komise dějepisu
- Předmětová komise tělesné výchovy
- Předmětová komise člověk a svět práce
- Předmětová komise informačních a komunikačních technologií
- Školní metodik prevence

 

Vyučující jednotlivých předmětů se pravidelně scházejí 5x ročně na schůzkách MS – PK, kde projednávají důležité otázky vztahující se k předmětům, sdělují si své zkušenosti, spolupracují při řešení rozmanitých problémů.

 

Složení předmětových komisí a metodických sdružení pro šk. rok 2019 - 2020:

MS - PK předseda členové
 Čj  Mgr. Pískačová PaedDr. Holečková, Mgr. Brabcová, Mgr. Šindelářová T.
 Aj  Mgr. Jirkovska Mgr. Hadrbolcová, Mgr. Hoffmannová, pí Hudcová, Mgr. Kratochvílová, p. Linz, Mgr. Nedvědová, Mgr. Vítková, Mgr. Vyčítalová, Mgr. Wontroba
 Nj  Mgr. Wontroba   
 Rj  Mgr. Vítková  Mgr. Hoffmannová, Mgr. Nedvědová
 M  p. Veselý  Mgr. Mlynárová, Mgr. Hoffmannová, Mgr. Reichlová, Mgr. Vyčítalová, Mgr. Šuranyi
 Fy  p. Veselý  Mgr. Hadrbolcová
 Ch  Mgr. Hadrbolcová  Ing. Šindelářová
 Př  Ing. Šindelářová  Mgr Hadrbolcová, Mgr. Hoffmannová, Mgr. Reichlová
 Dě  Mgr. Kratochvílová  Mgr. Brabcová, Mgr. Pískačová, Mgr. Vítková, Mgr. Žalmanová
 Z  Mgr. Vítková  Mgr. Míšková, Mgr. Pískačová, Ing. Šindelářová, Mgr. Nedvědová, pí Hudcová, Mgr. Žalmanová
 Vo-Vz  Mgr. Šindelářová T.  Mgr. Míšková, Mgr. Pískačová
 Hv  Mgr. Žalmanová  Mgr. Jirkovská, Mgr. Míšková
 Vv  Mgr. Žalmanová  Mgr. Zimmermannová
 Tv  Mgr. Vyčítalová  p. Linz, Mgr. Míšková, Mgr. Šuranyi, Mgr. Zimmermannová
 Čp  Mgr. Zimmermannová  Mgr. Šindelářová T., p. Linz, Mgr. Míšková, Mgr. Reichlová
 Inf  Mgr. Mlynárová  Mgr. Brabcová, Ing. Šindelářová
 ŠMP  Mgr. Komancová  pedagogičtí pracovníci školy

 

Návrh plánu práce předmětové komise a metodického sdružení pracující na druhém stupni ZŠ

Srpen

- školní vzdělávací program – plán práce na daný školní rok
- navrhnout plán vzájemných hospitací – předložit vedení školy
- zkontrolovat časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů, zapracovat případné změny do jednotlivých předmětů
- navrhnout rozvržení laboratorních prací; projednat koordinaci nároků na domácí přípravu žáka
- individuální plány – spolupráce s výchovnou poradkyní
- projednat časové zařazení a přípravu velkých kontrolních prací žáků

 

Listopad

- kontrola uskutečnění vzájemných hospitací
- kontrola práce se žáky s SPU, plnění individuálních vzdělávacích plánů
- kontrola a zápis soutěží (jména, výsledky, …)
- projednat návrh na DVP (téma…)
- školní vzdělávací program – kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat, frekvence známek

 

Leden

- kontrola uskutečnění vzájemných hospitací
- kontrola práce se žáky s SPU, plnění individuálních vzdělávacích plánů
- kontrola a zápis soutěží (jména, výsledky, …)
- školní vzdělávací program – kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat, frekvence známek

 

Duben

- připravit návrh na doplnění učebních pomůcek, zpracovat návrh na nákup učebnic návrh na odběr tisku a odborných časopisů a nových knih do školní knihovny
- projednání a zhodnocení výsledků jednotlivých soutěží
- kontrola práce se žáky s SPU, plnění individuálních vzdělávacích plánů
- školní vzdělávací program – kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat, frekvence známek

 

Červen

- zpracovat návrh na zakoupení pomůcek, textů a učebnic pro žáky s individuálním vzdělávacím programem
- zhodnocení a projednání výsledků závěrečných kontrolních prací
- z hodnocení výsledků soutěží a olympiád
- uzavření individuálních plánů – spolupráce s výchovnou poradkyní
- školní vzdělávací program – závěrečné zhodnocení
- zhodnocení práce MS - PK

 

Na 1.stupni ZŠ pracují ve školním roce 2019/2020 tato metodická sdružení:
 

 Metodické sdružení

 předseda

 členové

 MS 1.-3.roč

 Mgr. Lucie Šímová 

Mgr. Š.Rosenkrancová, Mgr. M. Kubištová, J. Hamplová, R. Bolinová, K. Budinská,  Mgr. Jiřina Buriánková, K. Šestáková,
  

 MS 4.-5.roč

 Mgr.Radka Sokolová

Mgr. P. Komancová, Mgr. M. Šnajdrová, Mgr. M. Padevět, Mgr. J. Tomeš, I. Eisová

 MS SPU

 Mgr. Pavlína Komancová
 

 Vyučující 1.st. a ČJ 2.st.

 MS ŠD

 pí. Renata Kletečková

 H. Dlouhá, M. Dlouhá, D. Vršková, M.Konfrštová, Š. Rosenkrancová, R.Podhájská
 

 

Plán práce metodických sdružení pracujících na 1.stupni ZŠ ve školním roce  2019/2020:

 

MS 1. - 3. ročník a MS 4. a 5. ročník:

 

Srpen:

- školní vzdělávací program - kontrola časového rozvržení učiva  a zapracování  změn v tematických plánech, zařazení průřezových témat
- individuální vzdělávací plány – spolupráce s výchovnou poradkyní

- výběr vzdělávacích kurzů pro učitele
- organizace začátku školního roku

 

Říjen:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- předání zkušeností s užitím různých metod práce, práce s žáky s SPU a IVP
- informace z absolvovaných školení
- příprava pololetních kontrolních prací z hlavních předmětů
- práce v zájmových útvarech

 

Leden:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- vyhodnocení výsledků pololetních kontrolních prací, vyvození závěrů a doporučení pro další výuku, zhodnocení práce se žáky s SPU a IVP, sebehodnocení žáků
- shrnutí pololetního sebehodnocení žáků
- další vzdělávání učitelů v období 2. pololetí

- příprava zápisu do 1. ročníku

 

Duben:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- příprava pololetních kontrolních prací z hlavních předmětů
- příprava a organizace školy v přírodě
- předání zkušeností s užitím různých metod práce, činnosti s žáky s SPU a IVP
- informace z absolvovaných školení

- organizace ŠvP

 

Červen:

- školní vzdělávací program - kontrola plnění tematických plánů, průřezových témat
- vyhodnocení výsledků pololetních kontrolních prací, vyvození závěrů a doporučení pro další výuku, sebehodnocení
- návrhy na úpravy a doplnění tematických plánů, návrhy k doplnění kabinetu pomůcek
- zhodnocení práce se žáky s SPU
- organizace závěru školního roku


 

MS Školní družiny:

Srpen:

- Školní vzdělávací program pro zájmovou činnost v ŠD – východisko pro tvorbu měsíčních plánů činnost jednotlivých oddělení
- příprava a organizace zápisu do ŠD
- organizace práce v ŠD, vedení dokumentace ŠD

- seznámení s plánem akcí na školní rok
- organizační zajištění projektu - „Cestujeme světadíly za zvířátky“

- zajištění akcí  - Narozeniny Labyrintu, Zdravověda - základy poskytnutí 1.pomoci, Matýsek a jeho kamarádi - vystoupení břichomluvce, Drakiáda  

 

Listopad:

- zprávy ze sekce vychovatelek, školení, pedagogické rady
- zajištění besedy se členy HZS KLadno
- spolupráce se třídními učiteli
- zhodnocení plnění úkolů projektu
- příprava dárků na vánoční trhy, plán účasti na Čertovinách

 

Leden:

- hodnocení práce ŠD za 1.pololetíí, Info z pedagogické rady
- plán kulturních akcí na 2. pololetí (Gabčík kurzy-skládání mandal, dikotéka, souboj talentů - soutěž Ukaž co umíš)

- kontrola inventáře ŠD
- průběžné hodnocení projektu a dalších činností
- další vzdělávání učitelů v období 2. pololetí

 

Březen:

- nové náměty pro práci s žáky
- informace ze sekce vychovatelek
- hodnocení plnění úkolů projektu a dalších činností
- plán návštěvy dopravního hřiště
- plán dalších akcí : kouzelnické představení, návštěva herny Beruška, Čarodějnický rej na šk.hřišti

- výroba drobných dárků k zápisu do 1.třídy
- spolupráce s rodiči

 

Květen:

- příprava oslav Dne dětí,
- organizace provozu ŠD v době konání školy v přírodě
- plán návštěvy zahradnictví

- vyhodnocení projektu “Cestujeme světadíly za zvířátky
- zajištění akcí - Policie České republiky - prezentace výcviku služební kynologie, Canisterapie - výcvik psů 

- hodnocení práce ŠD za 2. pololetí
- návrhy na úpravy a doplnění měsíčních plánů, náměty na zlepšení práce
- příprava na nový školní rok, zápis žáků budoucích prvních tříd, průzkum zájmu ve třídách 1.st.


 

MS SPU

Září:

- pomůcky pro žáky s SPU, pomůcky pro učitele

- individuální vzdělávací plány, PLPP
- dyslektické kroužky, doučování, speciální pedagogická péče, pedagogická intervence
- zásady hodnocení žáků s SPU

- vzdělávání učitelů

- pracovna pro spec. péči

 

 

Listopad:

- výměna zkušeností s hodnocením žáků s SPU, jeho efektivita
- výměna zkušeností s metodami práce se žáky s SPU
- koordinace školení pro učitele v PPP Kladno
- příprava pololetních prací pro žáky s SPU

- nové pomůcky, software pro žáky s SPU 

Leden:

- hodnocení individuálních vzdělávacích plánů
- úspěšnost žáků s SPU- vyhodnocení pololetních písemných prací z Čj
- sebehodnocení žáků s SPU v reedukačních skupinách
- kontrola hodnocení žáků s SPU
- informace ze školení

 

Duben:

- výměna zkušeností s metodami práce se žáky s SPU
- informace ze školení 
- efektivita zařazení žáků s SPU do dyslektických a reedukačních kroužků
- příprava závěrečných písemných prací pro žáky s SPU
- sebehodnocení žáků s SPU v dyslektických a reedukačních kroužcích

 

Červen:

- hodnocení individuálních vzdělávacích plánů
- úspěšnost žáků s SPU - vyhodnocení závěrečných písemných prací z Čj

- vyhodnocení efektivity hodnocení žáků s SPU
- návrhy na nové pomůcky pro žáky s SPU