Město Kladno
Kotva
Logo školy
Školní hymna
Nepřehlédněte
Termín zápisů do kladenských mateřských škol pro školní rok 2022/2023
23.11.2021

Termín zápisů dětí do kladenských mateřských škol pro školní rok 2022/2023 byl MMK stanoven na dny 12. a 13. 5. 2022 (čtvrtek, pátek).

Čtvrtek od 7:00 do 18:00 hodin, pátek od 7:00 do 17:00 hodin.

Termín zápisů do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2022/2023
23.11.2021

Termín zápisů dětí do kladenských základních škol na školní rok 2022/2023 byl MMK stanoven na dny 22. 4. a 23. 4. 2022 (pátek, sobota).

V pátek od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. 

Informace o zdražení stravného
23.11.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k narůstajícím nákladům ve školní jídelně bude od 1. 1. 2022 zvednuta cena oběda o 5 Kč.

ceny obědů:

  • pro žáky 7 - 10 let - 30 Kč
  • pro žáky 11 - 14 let - 32 Kč
  • pro žáky starší 15 let - 35 Kč
Informace k plošnému testování
22.11.2021

Dle nařízení Vlády ČR bude od pondělí 22. 11. opět probíhat testování žáků na nemoc Covid-19. 

Testovat se nebudou žáci, kteří mají nejméně 14 dní od ukončeného očkování a žáci, kteří nemají déle než 180 dní od prodělání nemoci Covid-19 a tuto skutečnost prokáží certifikátem či sms z hygieny.

Stejná pravidla platí i pro zaměstnance školy.

Testování  22. a 29. 11. budou probíhat antigenními testy. Podle aktuálních informací má testování ve školách probíhat pravidelně až do konce února (vždy 1. prac. den v daném týdnu). Žáci, kteří v pondělí nebudou ve škole, budou otestováni vždy, když poprvé v daném týdnu přijdou do školy.

Materiál MŠMT k testování jePDF soubor zde (Velikost: neznámá).

Změna při žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy (třídy) – karanténa
10.11.2021

Potvrzení vystaví škola na žádost zákonného zástupce.

Žádost zasílejte na email: dagmar.sipkova@7zskladno.cz. V žádosti uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu. Popř. osobně v sekretariátu školy a to po – pá 8:00 – 14:00 hod.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy) | ePortál ČSSZ (cssz.cz) 

 

Ošetřovné po zahájení nového školního roku se standardně řídí zákonem o nemocenském pojištění - Ošetřovné po zahájení nového školního roku se standardně řídí zákonem o nemocenském pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Výměna lávky ve Vodárenské ulici
6.10.2021

Vážení,

dovolujeme si upozornit na stránku MMK zde

GDPR
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

EU OP VVV - vzdělávání II


 

Od 1.9.2019 realizujeme projekt s názvem Sedma pro život - Vzdělávání II.

PDF souborInformační leták.

 

V termínu 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022 škola realizuje projekt SEDMA PRO ŽIVOT - Vzdělávání II, který navazuje na projekt SEDMA PRO ŽIVOT – vzdělávání (ukončen k 31. 8. 2019) a který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporuje extrakurikulární aktivity a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Prioritní témata:

 

pro MŠ

 

- využití ICT ve výuce žáků

- čtenářská a matematická pregramotnost

 

- odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

- osobnostně sociální rozvoj pedagogů

 

pro ZŠ

 

- využití ICT ve výuce žáků

- čtenářská a matematická gramotnost

- inkluzivní vzdělávání

- mentoring

- cizí jazyky

- polytechnické vzdělávání

- informační a komunikační technologie

- CLIL ve výuce ZŠ

 

- osobnostně sociální rozvoj pedagogů

- zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

- čtenářské kluby

- kluby zábavné logiky a deskových her

- kluby konverzace v anglickém jazyce

- badatelské kluby

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

pro ŠD

 

- využití ICT ve výuce žáků

 

- osobnostně sociální rozvoj pedagogů

- inkluzivní vzdělávání

 

Celková částka určená pro realizaci projektu – 2 709 182 Kč, z toho 460 288 Kč pro MŠ, 1 926 030 K4 pro ZŠ a 322 864 Kč pro ŠD. Projekt byl zahájen 1. 9. 2019.