Město Kladno
Kotva
GDPR
 
 
Aktuality
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
19.7.2018

Vážení rodiče,

po prázdninách přivítáme děti ve škole v pondělí 3. 9. 2018.

Zápis do ŠD na školní rok 2018--2019
29.6.2018

Zápis do ŠD bude prováděn:

před zahájením šk. roku 30. 8. v 9 - 15 hod a 31. 8. v 9 - 13 hod v pavilonu ŠD

první den školní docházky 3. 9. v 7 – 10 hod v pavilonu ŠD

ŠVP - Sklárna (1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 3.A )
18.6.2018

Vážení rodiče,

vaše děti dorazily na školu v přírodě do Sklárny v pořádku

Platba ve školní družině
8.9.2017

 

Vážení rodiče,

platba za školní družinu je možná od pondělí 11. 9. 2017 v sekretariátu školy.

 

Poplatek se vybírá za období:          

září – říjen 2017

300,- Kč          platí se 09/17

listopad – prosinec 2017   

300,- Kč          platí se 11/17

leden – březen 2018         

450,- Kč          platí se 01/18

duben – červen 2018       

450,- Kč          platí se 04/18

 

platit je možné i na delší období dle domluvy v sekretariátu

na platby za ŠD budete vždy včas upozorněni v notýsku

 

Vybírání poplatku:    

pondělí – pátek   

7, 00 – 15,00 hod.

 
 
V příštích dnech vaříme
20.08.2018
Nezadáno
21.08.2018
Nezadáno
22.08.2018
Nezadáno
23.08.2018
Nezadáno
24.08.2018
Nezadáno

.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Volitelné předměty 2017/2018


Nabídka - VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2017 / 2018
   
 název  vyučující
   
 7. ročník
 
 Seminář a praktika z přírodopisu SPřV  pí Reichlová
 Seminář a praktika ze zeměpisu SZeV  pí Vítková
 Seminář a praktika z informatiky SInfV  sl. Brabcová
   
 8. ročník
   
 Chemický seminář a praktika SChV  pí Hadrbolcová
 Sportovní výchova SvV  pí Vyčítalová
 Seminář a praktika z informatiky SInfV  sl. Brabcová
 Matematicko-fyzikální seminář a praktika SMFV  p. Veselý
 
 9. ročník  
   
 Příprava k přij. zk. z českého jazyka PZČV  pí Pískačová
 Příprava k přij. zkouškám z matematiky PZMV  pí Kottová
 Seminář a praktika z informatiky SInfV  sl. Brabcová