Město Kladno
Kotva
Logo školy
Školní hymna
Nepřehlédněte
Převedení platby za ŠD do nového školního roku
12.6.2020

Platba za ŠD duben - červen 2020

Z důvodu mimořádných opatření ve 2. pololetí školního roku bude platba za školní družinu za období duben – červen 2020 převedena na další školní rok 2020/2021. Žákům, kteří nebudou přihlášeni ve školním roce 2020/21 do školní družiny bude tato částka v září vrácena.

Změna úplaty za vzdělávání v ŠD pro školní rok 2020/2021
12.6.2020

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 20202021 je stanovena na 200,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu ve výši 800,-- Kč (září - prosinec) zašlete nejpozději do 15. 10. 2020 

Platbu ve výši 1200,-- Kč (leden - červen) zašlete nejpozději 26. 2. 2021

na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol má každý žák přidělen. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

 

 

 

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020-2021
10.6.2020

Školní družina:

  • zápis do ŠD bude prováděn:

před zahájením školního roku 28. 8. 2020 v 9 - 13 hod a 31. 8. 2020 v 9 - 15 hod v pavilonu ŠD

první den školní docházky 1. 9. 2020 v 7 – 10 hod v pavilonu ŠD v přízemí ve školní jídelně.

využijte termín, který vám bude nejlépe vyhovovat

  • k zápisu se musí dostavit zákonný zástupce dítěte
Ředitelské volno
28.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve speciálním režimu a byly povoleny letní tábory dětí od 29.6., se plánované ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020 uskuteční.

Vysvědčení se bude vydávat dne 26. 6. 2020

Informace k červnovým aktivitám žáků 2. stupně
27.5.2020

Vážení rodiče,

MŠMT povolilo pro žáky 2. stupně od 8. 6. možnost osobní konzultace či třídnických hodin ve škole maximálně v 15 členných skupinkách. Účast na konzultacích je zcela dobrovolná.

 

Naše škola umožní žákům prezenční setkání ve škole následujícím způsobem:

- v období od 8. do 12. 6. proběhnou třídnické hodiny (9.6. - 6.tř., 10.6. - 7.tř., 11.6. - 8.tř., – žáci budou dle předběžného zájmu rozděleni do skupin)

- od 15. 6. budou probíhat konzultace – žáci požádají emailem učitele o konzultaci, žákovi bude nabídnut termín tak, aby počet žáků ve skupině nepřekročil 15

 

Prosíme o vyjádření, zda se vaše dítě zúčastní těchto aktivit, do 4.6.2020 (aby bylo možné připravit skupiny) – informaci pošlete třídnímu učiteli (ten vám sdělí více informací v průběhu příštího týdne)

 

Před vstupem do školy je třeba odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení - PDF souborzde (Velikost: neznámá) - datum na prohlášení je stejné jako datum příchodu žáka do školy.

Vzhledem k tomu, že to jsou konzultace, obědy se vařit NEBUDOU.

Na distančním vzdělávání a online hodinách v MS Teams se nic nemění, vše probíhá dál ve standardní podobě.

Plavecký výcvik 1.tříd ve šk.roce 2019-2020 a Kroužek plavání
26.5.2020

Vážení rodiče žáků 1.tříd a účastníků kroužku plavání,

vzhledem k mimořádné situaci ve 2.pololetí školního roku nemohli žáci absolvovat kompletní plavecký výcvik. Poměrná část nákladů s tím spojených bude odečtena z nákladů podzimního pokračování výcviku ve 2.třídách.

Poměrná část platby za kroužek plavání v 2.pololetí bude vrácena. 

 

 

 

Informace o termínech přijímacích zkoušek
11.5.2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že přijímací zkoušky proběhnou v těchto termínech:

8. 6. 20 - na SŠ 

9. 6. 20 - na víceletá gymnázia

Informace o možnosti účasti na výuce pro žáky 1.stupně ZŠ
5.5.2020

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 se žáci 1.stupně mohou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. Informace o organizaci a formě výuky zveřejníme po zjištění vašeho zájmu o tento způsob vzdělávání. K tomuto účelu slouží PDF souborDotazník (Velikost: neznámá), jehož vyplnění do 7.5.2020 je podmínkou zařazení žáka do výuky. 

PDF souborInformace pro zák.zást. - průvodní dopis (Velikost: neznámá)

PDF souborČestné prohlášení (Velikost: neznámá)   - odevzdá se podepsané zák.zástupcem v den nástupu.

PDF souborOchrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk.roku 2019/2020 (Velikost: neznámá)

Informace o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit - 9. ročníky
4.5.2020

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 se žáci 9. ročníků mohou účastnit výuky s cílem přípravy na přijímací zkoušku (žáci se sejdou v 8.20 - 9.A u zadního vchodu, 9.B u předního vchodu)

Důležité dokumenty - věnujte jim, prosím, pozornost:

PDF souborInformace pro zák. zástupce, průvodní dopis (Velikost: neznámá)

DokumentDotazník  (Velikost: neznámá)

PDF souborČestné prohlášení (Velikost: neznámá)

PDF souborOchrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 (Velikost: neznámá)

 

Informace k hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
28.4.2020

Vážení rodiče,

zveřejňujeme PDF souborVyhlášku MŠMT 211/2020 Sb (Velikost: neznámá). o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Informace k třídním schůzkám
20.4.2020

Vážení rodiče,

třídní schůzky a rada rodičů jsou z důvodů mimořádných opatření ZRUŠENY.

Zápis do mateřských škol
14.4.2020

Vážení rodiče,

informace o zápisu dětí do mateřských škol naleznete na stránkách MŠ Sedmikráska a MŠ Palouček.

Žádost o přijetí bude ke stažení na stránkách MŠ v nejbližších dnech.

Informace k naplánovanému volnu ředitelky školy
3.4.2020

Vážení rodiče,

plánované (a již zveřejněné) ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. 2020 je zrušeno.

Vysvědčení se bude vydávat dne 30. 6. 2020

Zrušení všech mimoškolních akcí
1.4.2020

Vážení rodiče,

všechny mimoškolní akce jsou pro tento školní rok zrušeny. Z důvodu mimořádných opatření se školy v přírodě přesouvají na příští školní rok v přibližně stejných termínech.

ZMĚNA V OŠETŘOVNÉM
26.3.2020
Nově lze čerpat ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to i pečujícím o dítě do 13 let. Pokud máte zájem o vystavení formuláře na ošetřovné napište na email: dagmar.sipkova@7zskladno.cz . Formulář vystavíme elektronicky a zašleme Vám ho emailem zpět.
V případě potřeby osobního předání se nejdříve domluvte telefonicky.
Více informací ohledně ošetřovného najdete zde : https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
 
Informace k uzavření školy
25.3.2020

Připomínáme, že po domluvě se lze do školy dostat pouze v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

Postup pro umístění dětí dle NV
24.3.2020

Vážení rodiče,

v novinkách najdete správný postup pro umístění dítěte do MŠ dle NV (v době mimořádné situace)

Informace k uzavření mateřských škol
17.3.2020

Vážení rodiče,

 

ze sdělení Magistrátu města Kladna se od 18. 03. 2020 na dobu neurčitou uzavírají naše mateřské školky (respektive MŠ Foglarova funguje ve zvláštním režimu). 

Více informací v novinkách a aktualitách MŠ

Informace k ošetřovnému
16.3.2020

POZOR ZMĚNA:

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let  - pro rodiče žáků ze ZŠ

 

Pokud máte zájem o čerpání této dávky, napište na email: dagmar.sipkova@7zskladno.cz, formulář vystavíme elektronicky a zašleme Vám ho emailem zpět.

V případě potřeby osobního předání se nejdříve domluvte telefonicky.

Informace ze školní jídelny
13.3.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nouzovému stavu a uzavření školy NEBUDE zveřejněn jídelníček na příští měsíc. O termínu zveřejnění jídelníčku budete informováni.

Informace k uzavření školy
28.2.2020

Vážení rodiče,

aktuální informace k výskytu Koronaviru a následném uzavření školy najdete v sekci Škola - Novinky.

 

Vážení zaměstnanci školy,

aktuální informace najdete v BAKALÁŘÍCH (Nástěnka učitelů) či na pracovním e-mailu.

Informace o sběru papíru
10.2.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že papír momentálně nikdo nevykupuje, RUŠÍME SBĚR PAPÍRU (do odvolání).

Rada rodičů
6.2.2020

Vážení rodiče,

jednání RR dne 23. 4. 2020 bude mimořádně od 17.00 v učebně IT.

Nabídka práce
24.1.2020

Od 1. 9. 2020 hledáme na  uvolněnou pracovní pozici učitel / učitelka na 2. stupni ZŠ novou pracovní sílu pro výuku českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

Platba poplatku za školní družinu ve školním roce 2019/2020
3.1.2020

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2019/20 je stanovena ve výši 150,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu ve výši 900,-- Kč (leden, únor, březen, duben, květen, červen) zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol je stejný jako za první platbu. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

Zrušení ozdravného pobytu u moře
8.10.2019

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu zájemců o ozdravný pobyt u moře ho paní ředitelka pro tento školní rok ZRUŠILA.

Číslo účtu pro platbu ŠD, LVVZ a ŠvP
21.9.2018

Vážení rodiče,

číslo účtu pro platbu poplatku za školní družinu (ŠD), platbu za lyžařský výcvik (LVVZ) a pro platbu školy v přírodě (ŠvP). Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení žáka a popis platby (ŠD, LVVZ, ŠvP).

 

č.ú. 115-7480750207/0100 u Komerční banky

 

Variabilní symbol obdrží každý žák a slouží po celou dobu jeho docházky do ZŠ.

GDPR
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Naše soutěže a olympiády 2018/2019

Vloženo: 4.9.2018 | Autor: Martina Mlynárová | Zobrazeno: 317x

 

Název akcetermíndoplňující infoumístěníúčastníci
Čokoládová tretra

12.6.2019

čtvrtfinále 14.místo - 100m N.Lukáčová, 1.B
5.místo - 100m J.Koloušek, 1.C
13.místo - 200m K.Weissová, 2.A
9.místo - 200m J.Svoboda, 3.A
20.místo - 300m K.Grimová, 4.A
11.místo - 300m J.Přerovský, 5.B
Pythagoriáda

27.5.2019

okresní kolo 1.místo kateg.5.tříd J.Šťastný, 5.B
Biologická olympiáda

24.5.2019

krajské kolo 9. místo E.Hofmanová, 7.C
Miniolympiáda

20.5.2019

atletické závody žáků 1.stupně 2.místo D.Baxová, 3.A, J.Svoboda,3.A - hod kriketovým míčkem
3.místo J.Vondráček,3.A - skok daleký
4.místo B.Jelínková, 3.A, J.Vondráček, 3.A - běh na 50m 
Pohár rozhlasu

14.5.2019

okresní kolo

7. místo D

5. místo Ch

V.Löffler, 9.B, D.Slepička, 9.B, M.Humlová, 9.B, N.Sadílková, 9.B, K.Staňková, 9.B, M.Motl, 9.A, M.Kadeřábek, 9.A, J.Linhart, 9.C, N.Hroudová, 9.C, J.Tomšová, 9.C, L.Černý, 8.A, J.Hübl, 8.B, J.Kuklík, 8.B, P.Klečková, 8.A, K.Valentová, 8.A, K.Vrchotová, 8.A, T.Polák, 9.B, Horáková, 9.B
Pohár rozhlasu

2.5.2019

okresní kolo

2.místo D

5.místo Ch 

D.Beran, 6.A, L.Černá, 6.A, V.Jozífková, 6.C, O.Vandas, 7.A, D.Demko, 7.A, D.Pokorný, 7.A, P.Šíma, 7.A, A.Suchochlebová, 7.A, B.Šestáková, 7.A, J.Šípek, 7.B, D.Kozdas, 7.B, A.Procházková, 7.B, A.Kuklíková, 7.B, D.Jícha, 7.C, R.Vydra, 7.C, P.Salaba, 7.C, B.Káňová, 7.C, K.Baxová, 7.C, N.Večeřová, 7.C, N.Velová, 7.C
Mc Donald´s Cup

26.4.2019

okresní kolo, kat.A 1.-3.tř.  2.místo ve skupině B.Vágner, 2.A, J.Táborský, 2.A, D.Svatý, 2.B, P.Procházka, 2.B, M.Mudra, 2.B, R.Holiš, 2.B, A.Chalupa, 3.A, Š.Hasalík, 3.A, J.Svoboda, 3.A, L.Musil, 3.B, M.Drsek, 3.B, D.Pajer, 3.B, J.Vláčil, 3.C
Mc Donald´s Cup

25.4.2019

okresní kolo, kat.B 4.a5.tř. 2.místo F.Hrubý, 4.A, O.Koloušek, 4.A, D.Sikora, 4.A, J.Martinovský, 4.B, J.Ďuratný, 4.B,J.Pešek, 4.C, J.Weiss, 4.C,  J.Šťastný, 5.B, J.Přerovský, 5.B, A.Dhouieb, 5.C   
Biologická olympiáda

10.4.2019

okresní kolo, kat. D 2. místo E.Hofmanová, 7.C
5. místo

A.Filipová, 7.A

Mc Donald´s Cup

10.4.2019

základní kolo 1.místo

F.Hrubý, 4.A, o.Koloušek, 4.A, j.Martinovský 4.B, J.Ďuratný, 4.B, J.Pešek, 4.C, J.Weiss, 4.C, J.Přerovský,5.B, J.Šťastný 5.B, A.Douieb, 4.C

Pythagoriáda

4.- 5.4.2019

školní kolo, úspěšní řešitelé 8. ročník V.Huml, 8.A, Š.Šťastná, 8.A, A.Rusko, 8.A
7. ročník B.Siglerová, 7.B, Z.Hajšmanová, 7.A, E.Perglová, 7.B
5. ročník O.Kasner. 5.A, M.Rambousek, 5.A, A.Voráčová, 4.B, J.Šťastný, 5.B
Čokoládová tretra

29.3.2019 1.4.2019 5.4.2019

základní kolo   1.místa v jednotlivých věk. kategoriích J.Koloušek, 1.C, S.Doležalová, 1.C, J.Kalík, 2.A, K.Weissová, 2.A, J.Svoboda, 3.A, A.Leffnerová, 2.A, O.Koloušek, 4.A, B.Jelínková, 3.A, J.Přerovský, 5.B, A.Holasová, 5.A 
Vybíjená 5.4.2019 okresní kolo 2.místo P.Zimola, 5.A, M.Fiip, 5.A, M.Rambousek, 5.A, J.Přerovský, 5.B, J.Šťastný, 5.B, F.Reis, 5.B, M.Poleno, 5.B, A.Ivaniuk, 5.C, T.Henzelín, 5.C, D.Dostál, 5.C, J.Weiss, 4.C, J.Pešek 4.C
Vybíjená 4.4.209 okresní kolo - dívky II. 2.místo R.Bodmas, 5.C, E.Kratochvílová, 5.C, V.Balá, 5.C, T.Brémová. 5.C, M.Kalinová, 5.B, E.Skálová, 5.B, A.Holišová, 5.B, K.Shonová, 5.B, M.Čacká, 5.A, L.Poláková, 5.A, Š.Dymáčková, 5.A, L.Krausová, 5.B
Animág Kroměříž 31.3.2019 tvorba anim. filmů  postup do finále žáci II. stupně
Oznak všestrannosti olympijských vítězů 28.3.2019 atletický závod 2.místo                              6.místo družstvo D.M.Beran, 6.A, L.Sobotka, 6.B, N.Brátová, 6.C, D.Pokorný, 7.A, B.Šestáková, 7.A, P.Šíma, 7.A, E.Nováková, 7.B, A.Příbrzská, 7.B, E.Smolíková, 7.B, N.Večeřová, 7.C, K.Baxová, 7.C, B.Káňová, 7.C, D.Jícha, 7.C, A.Gevorkyan, 7.C, P.Klečková, 8.A, K.Valentová, 8.A, J.Kuklík, 8.B, M.Kadeřábek, 9.A, M.Mottl, 9.A, D.Slepička, 9.B, J.Linhart, 9.C, B.Jelínková, 3.A, L.Mehes, 4.C, J.Weiss, 4.C
Florbal 27.3.2019 okresní kolo   P.Zimola, 5.A, M.Rambousek, 5.A, J.Labuť, 5.A, V.Labuť, 5.A, M.Poleno, 5.B, J.Šťastný, 5.B, L.Krausová, 5.B, O.Koloušek, 4.A, Fr.Hrubý, 4.A, A.Voráčová, 4.B, F.Zeman, 4.B
Basketbal 26.3.2019 okresní kolo, ml. žáci 2. místo J.Pokorný, 6.A, T.Kraus, 6.A, D.Beran, 6.A, P.Treutner, 7.A, P.Šíma, 7.A, J.Šípek, 7.B, A.Gevorkyan, 7.C, D.Jícha, 7.C, P.Salaba, 7.C, V.Vela, 7.C
Desetiboj mladého strážníka 25.3.2019 školní kolo 1.místo  R.O.Bodmas, 5.C, A.Ivaniuk, 5.C
Matematický klokan 22.3.2019 školní kolo, vítězové jedn. kategorií Kadet V.Krček, 9.B, A.Veverková, 9.A, V.Huml, 8.A
Benjamín A.Příbrská, 7.B, Z.Kvapil, 7.A, T.Musil, 7.C
Klokánek J.Šťastný, 5.B, J.Hrudka, 5.A, O.Kasner, 5.A
Cvrček M.Fiřt, 3.B, T.Horský 3.B, N.Skrčený, 3.A
Basketbal 21.3.2019 okresní kolo, ml. žákyně 1. místo V.Danihelková, 7.A, E.Jurčovská, 7.A, B.Šestáková, 7.A, P.Chalupová, 7.B, E.Perglová, 7.B, A.Příbrzská, 7.B, A.Procházková, 7.B, N.Velová, 7.C, N.Večeřová, 7.C
Matematická olympiáda 15.3.2019 školní kolo, vítězové postup. do okr. kola kat. Z8 E.Raidlová, 8.B
kat. Z7 Z.Hajšmanová, 7.A
Basketbal 14.3.2019 okresní kolo, st. žákyně 8.-9. místo V.Řezáčová, 8.A, V.Šmídová, 8.A, K.Valentová, 8.A, H.Bartošová, 9.B, E.Horáková, 9.B, A.Hudcová, 9.B, N.Sadílková, 9.B, T.Černá, 9.C, N.Kazmarová, 9.C
Basketbal 12.3.2019 okresní kolo, st. žáci 4. místo M.Mottl, 9.A, M.Kadeřábek, 9.A, J.Ševce, 9.A, V.Löffler, 9.B, T.Polák, 9.B, j.Burger, 9.B, D.Slepička, 9.B, M.Malý, 9.B, J.Linhart, 9.C, M.Kloubek, 9.C
Olympiáda ze zeměpisu 20.2.2019 okresní kolo 30. místo K.Valentová, 8.A
9. místo L.Černý, 8.A
Olympiáda z anglického jazyka 12.2.2019 okresní kolo 12. místo (A) T.Lincová, 7.A
7. místo (B) K.Bazilevska, 9.B
Přehazovaná - kat. 4.a 5.tř. mix 5.2.2019 okresní kolo 3.místo J.Ďuratný, 4.B, P.Zimola 5.A, D.Sevidov, 5.A, L.Poláková, 5.A, M.Poleno, 5.B, J.Přerovský, 5.B, J.Šťastný, 5.B, R.Bodmas, 5.C, V.Balá, 5.C, E.Kratochvílová, 5.C, N.Soukupová, 5.C , T.Varga, 5.C
Olympiáda z českého jazyka 29.1.2019 okresní kolo 16. místo P.Macková, 9.B
Olympiáda ze zeměpisu 24.1.2019 školní kolo, kat. B 1. místo L.Mlynár, 7.C
2. místo F.Novotný, 7.A
3. místo F.Švarc, 7.C
školní kolo, kat. C 1. místo K.Valentová, 8.A
2.-4. místo L.Černý, 8.A, V.Musil, 8.A, J.Sýkora, 9.A
Dějepisná olympiáda 16.1.2019 okresní kolo 7. místo P.Macková, 9.B
18. místo V.Krček, 9.B
 26. místo L.Černý, 8.A
Florbalový turnaj 20.12.2018 školní turnaj 1. místo  8.A
2. místo  7.A
3. místo  9.C
Bezpečnost s Empíkem 20.12.2018 Výtvarná soutěž Měst.policie Kladno 8. místo Barbora Häklová, 4.C
Biologická olympiáda 20.12.2018 školní kolo, postup do okres. kola kat. D A.Filipová, 7.A, T.Lincová, 7.A, E.Hofmanová, 7.C
kat. C P.Macková, 9.B
Florbal 10.12.2018 krajské kolo 1. místo J.Pokorný, 6.A, T.Kraus, 6.A, T.Šulík, 6.A, D.Pokorný, 7.A, A.Sojka, 7.A, P.Treutner, 7.A, P.Šíma, 7.A, J.Šípek, 7.B, O.Galudár, 7.B, A.Herda, 7.B
Házená 4.12.2018 okresní kolo 3. místo A.Příbrzská, 7.B, A.Martinovská, 8.A, V.Řezáčová, 8.A, A.Hudcová, 9.B, R.Valečková, 9.B, E.Horáková, 9.B, K.Staňková, 9.B, J.Cvrčková, 9.B, H.Bartošová, 9.BN.Sadílková, 9.B, N.Hroudová, 9.C, T.Stříbrná, 9.C
Házená 3.12.2018 okresní kolo 2. místo J.Hübl, 8.B, J.Ševce, 9.A, M.Mottl, 9.A, Š.Jirásek, 9.A, J.Burger, 9.B, M.Malý, 9.B, V.Löffler, 9.B, D.Slepička, 9.B, T.Polák, 9.B
Olympiáda z českého jazyka 30.11.2018 školní kolo 1. místo L.Nedvědová, 9.B
2. místo P.Musilová, 8.A
3. místo P.Macková, 9.B
Přebor v šachu 28.11.2018 regionální kolo 3.-4.místo j.Novotný, 2.B, L.Mehes, 4.C, O.Kasner, 5.A, e.Skálová, 5.B, V.Mehesová, 6.A, J.Kraus, 7.A, T.Musil, 7.C, L.Švimberský,9.C
Florbal 26.11.2018 okresní kolo 4. místo A.Tadevosyan, 6.A, A.Suchochlebová, 7.A, K.Betlachová, 7.A, V.Danihelková, 7.A, E.Jurčovská, 7.A, N.Řečínská, 7.B, E.Perglová, 7.B, E.Nováková, 7.B, A.Procházková, 7.B, N.Velová, 7.C, B.Káňová, 7.C, A.Kloubková, 7.C
Florbal 19.11.2018 okresní kolo 1. místo J.Pokorný, 6.A, T.Kraus, 6.A, T.Šulík, 6.A, D.Pokorný, 7.A, A.Sojka, 7.A, P.Treutner, 7.A, A.Vašíček, 7.A, J.Šípek, 7.B, O.Galudár, 7.B, A.Herda, 7.B
Olympiáda v dějepise 16.11.2018 školní kolo 1. místo L.Černý, 8.A
2. místo P.Macková, 9.B, 
3. místo V.Krček, 9.B
Florbal 12.11.2018 oblastní kolo, žáci 4. a 5. tříd   D.Sikora, 4.A, F.Hrubý, 4.A, A.Voráčová, 4.B, M.Rambousek, 5.A,  P.Zimola, 5.A, M.Poleno, 5.B, J.Šťastný, 5.B, L.Krausová, 5.B
Florbal 9.11.2018 okresní kolo, st.ž. 4.-6. místo M.Mottl, 9.A, M.Kadeřábek, 9.A, J.Ševce, 9.A, Š.Jirásek, 9.A, V.Jedlička, 9.A, D.Kožíšek, 9.B, J.Burger, 9.B, O.Kouba, 9.B, M.Malý, 9.B, D.Rajniš, 9.B
Stolní tenis 6.11.2018 školní kolo 1. místo D.Hýžová, 7.C, L.Švimberský, 9.C
Florbal 2.11.2018 okresní kolo, st. žákyně 4. místo P.Klečková, 8.A, A.Martinovská, 8.A, V.Šmídová, 8.A, K.Valentová, 8.A, Šťastná, 8.A, K.Bursová, 9.A, T.Kabeláčová, 9.A, S.Nejedlá, 9.A, M.Sieglerová, 9.A, J.Cvrčková, 9.B, E.Horáková, 9.B, R.Valečková, 9.B, N.Hotová, 9.C
Florbal 18.10.2018 základní kolo, st.ž. 1. místo M.Mottl, 9.A, M.Kadeřábek, 9.A, J.Ševce, 9.A, M.Čurda, 9.A, D.Kožíšek, 9.B, J.Burger, 9.B, O.Kouba, 9.B, M.Malý, 9.B
Florbal 16.10.2018 základní kolo, ml.ž., postup do okres. kola 1. místo  T.Šulík, 6.A, D.Pokorný, 7.A, P.Šíma, 7.A, P.Treutner, 7.A, J.Šípek, 7.B, O.Galudár, 7.B, A.Herda, 7.B, V.Vela, 7.C
Malá kopaná 12.10.2018 okresní kolo 5.-6. místo V.Musil, 8.A, D.Fajfrlík, 8.B, M.Mottl, 9.A, M.Kadeřábek, 9.A, V.Jedlička, 9.A, M.Čurda, 9.A, J.Ševce, 9.A, V.Löffler, 9.B, D.Slepička, 9.B, J.Linhart, 9.C, T.Volf, 9.C
Přespolní běh 9.10.2018 krajské kolo 2. místo  V.Jedlička, 9.A, V.Löffler, 9.B, D.Slepička, 9.B, D.Kožíšek, 9.B, J.Burger, 9.B
Malá kopaná 27.9.2018 základní kolo, postup do okres. kola 1. místo J.Voštinka, 8.A, O.Voštinka, 8.A, V.Musil, 8.A, D.Fajfrlík, 8.B, F.Serpietri, 8.B, M.Mottl, 9.A, M.Kadeřábek, 9.A, J.Ševce, 9.A, V.Löffler, 9.B, D.Slepička, 9.B, J.Linhart, 9.C
Přespolní běh 25.9.2018 okresní kolo 1. místo (ST-H)

1. místo - A.Löffler, 9.B,                                       

V.Musil, 8.A, M.Kadeřábek, 9.A, V.Jedlička, 9.A , D.Slepička, 9.B, D.Kožíšek, 9.B

2. místo (ML-D) B.Šestáková, 7.A, A.Příbrská, 7.B, E.Nováková, 7.B, B.Káňová, 7.C, K.Baxová, 7.C, N.Večeřová, 7.C
3. místo (ML-H)

1. místo - A.Sojka, 7.A,      

S.Vavris, 6.C, P.Šíma, 7.A, D.Jícha, 7.C, V.Janáček, 7.C, P.Pastyřík, 7.C

8. místo (ST-D) N.Kovaříková, 8.A, K.Bursová, 9.A, Ka.Čermáková, 9.A, J.Cvrčková, 9.B, T.Černá, 9.C
Atletický čtyřboj  19.9.2018  okresní kolo 3. místo A.Sojka, 7.A, D.Jícha, 7.C, J.Voštinka, 8.A, V.Voštinka, 8.A, J.KUklík, 8.B, V.Löffler, 9.B, D.Slepička, 9.B
4. místo B.Šestáková, 7.A, A.Příbrzská, 7.B, B.Káňová, 7.C,  N.Hroudová, 9.C
O putovní pohár ředitele městské policie 12. 9. 2018  18. ročník  1. místo B.Šestáková, 7.A, P.Šíma, 7.A, P.Treutner, 7.A, P.Chalupová, 7.B