Město Kladno
Kotva
Logo školy
Školní hymna
Nepřehlédněte
Nabídka práce
24.1.2020

Od 1. 9. 2020 hledáme na  uvolněnou pracovní pozici učitel / učitelka na 2. stupni ZŠ novou pracovní sílu pro výuku českého jazyka.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

Platba poplatku za školní družinu ve školním roce 2019/2020
3.1.2020

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2019/20 je stanovena ve výši 150,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu ve výši 900,-- Kč (leden, únor, březen, duben, květen, červen) zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol je stejný jako za první platbu. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

Zrušení ozdravného pobytu u moře
8.10.2019

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu zájemců o ozdravný pobyt u moře ho paní ředitelka pro tento školní rok ZRUŠILA.

Číslo účtu pro platbu ŠD, LVVZ a ŠvP
21.9.2018

Vážení rodiče,

číslo účtu pro platbu poplatku za školní družinu (ŠD), platbu za lyžařský výcvik (LVVZ) a pro platbu školy v přírodě (ŠvP). Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení žáka a popis platby (ŠD, LVVZ, ŠvP).

 

č.ú. 115-7480750207/0100 u Komerční banky

 

Variabilní symbol obdrží každý žák a slouží po celou dobu jeho docházky do ZŠ.

GDPR
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

7. A

Vloženo: 26.1.2020 | Zobrazeno: 3x
V měsíci lednu jsme se pořádně zapotili....

Vloženo: 10.1.2020 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 69x
7.A je třída s 26 žáky. V naší třídě je 11 dívek a 15 chlapců. Třídní učitelka je Karolina Hadrbolcová a naše kmenová učebna je v místnosti 302 ve 3. patře.

Vloženo: 19.12.2019 | Autor: Karolína Hadrbolcová | Zobrazeno: 43x

Prázdniny jsou za dveřmi!!!!


Vloženo: 29.11.2019 | Autor: Karolína Hadrbolcová | Zobrazeno: 65x

Tak je nás zase o jednoho víc!


Vloženo: 29.10.2019 | Autor: Karolína Hadrbolcová | Zobrazeno: 27x

Podzimní prázdniny jsou tady!!!


Vloženo: 1.10.2019 | Autor: Karolína Hadrbolcová | Zobrazeno: 33x

Tak jsme se sešli po prázdninách opět v hojném počtu...


Vloženo: 17.6.2019 | Autor: Karolína Hadrbolcová | Zobrazeno: 94x

Červen už je tady a prázdniny za dveřmi!!!


Vloženo: 29.5.2019 | Autor: Karolína Hadrbolcová | Zobrazeno: 17x

Máj - lásky čas...


Vloženo: 14.5.2019 | Autor: Karolína Hadrbolcová | Zobrazeno: 12x

Apríl je tady!!!


Vloženo: 26.3.2019 | Autor: Karolína Hadrbolcová | Zobrazeno: 110x

V březnu jsme se věnovali především sportu.


Celkem: 68 článků

Leden v 5.A

Vloženo: 3.2.2018 | Autor: Jiřina Buriánková | Zobrazeno: 8701x

Poslední měsíc 1. pololetí


Začal první měsíc nového roku a zároveň poslední měsíc 1. pololetí. Čekaly nás tedy pololetní písemné práce, zkoušení a "vylepšování"známek.

Děti měly také napsat svoje sebehodnocení za uplynulé pololetí. Jejich úkolem bylo odpovědět na otázku "Co je dle tvého názoru důvod tvého úspěchu/neúspěchu v hlavních předmětech?"

Žáci většinou sebekriticky zhodnotili svůj neúspěch - nedostatečná příprava na výuku, nepozornost v hodinách, nevypracování domácích úkolů, neprocvičování problémového učiva. Svůj úspěch zhodnotili - aktivita a pozornost v hodinách, zájem o probírané učivo a následné vyhledávání dalších informací na internetu, v encyklopediích, pečlivá příprava na výuku. 

Přeji těm, kterým se v tomto pololetí něco nepovedlo, aby se po tomto sebehodnocení snažili o nápravu.