Město Kladno
Kotva
Úvod
 
 
GDPR
 
 
Aktuality
Nákup zařízení do školní jídelny
21.6.2018

Vážení,

dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k podání nabídky na "Nákup zařízení do školní jídelny", více informací na:

https://www.7zskladno.cz/index.php?type=Post&id=1342&ref=blog&ids=878 

ŠVP - Sklárna (1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 3.A )
18.6.2018

Vážení rodiče,

vaše děti dorazily na školu v přírodě do Sklárny v pořádku

Volné pracovní pozice
9.3.2018

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 přijme od 1. 9. 2018 asistenta/ku pedagoga na 20 hodin týdně. Předpokladem je pedagogické vzdělání, popř. kurz asistenta pedagoga, trestní a morální bezúhonnost.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz,

případně volejte na tel. 736 768 769.

 

 

Od 1. 9. 2018 hledáme na  uvolněnou pracovní pozici učitel / učitelka na 1. stupni ZŠ novou pracovní sílu. Předpokladem je odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č 197/2014 Sb., a trestní a morální bezúhonnost.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

 

 

Od 1. 9. 2018 hledáme na volnou pracovní pozici učitel / učitelka na 2. stupni ZŠ novou pracovní sílu s aprobací pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů - aprobace Inf, Tv, Aj, Čp. Předpokladem je odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č 197/2014 Sb., a trestní a morální bezúhonnost.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

 

 

Od 1. 9. 2018 hledáme na volnou pracovní pozici učitel / učitelka na 2. stupni ZŠ novou pracovní sílu s aprobací pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů přírodovědného zaměření, aprobace M - Fy. Předpokladem je odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č 197/2014 Sb., a trestní a morální bezúhonnost.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

Výsledky volby zástupců do školní rady
19.12.2017

Vážení rodiče,

 

na základě vaší volby si dovolujeme oznámit, že zástupci do školní rady byli zvoleni pan Jiří Kasner a paní Dagmar Šípková.

Platba ve školní družině
8.9.2017

 

Vážení rodiče,

platba za školní družinu je možná od pondělí 11. 9. 2017 v sekretariátu školy.

 

Poplatek se vybírá za období:          

září – říjen 2017

300,- Kč          platí se 09/17

listopad – prosinec 2017   

300,- Kč          platí se 11/17

leden – březen 2018         

450,- Kč          platí se 01/18

duben – červen 2018       

450,- Kč          platí se 04/18

 

platit je možné i na delší období dle domluvy v sekretariátu

na platby za ŠD budete vždy včas upozorněni v notýsku

 

Vybírání poplatku:    

pondělí – pátek   

7, 00 – 15,00 hod.

 
 
V příštích dnech vaříme
Pondělí 25.06.2018
Polévka: 
Maďarská rybí
Hl. jídlo1: 
Kuřecí rizoto se sýrem, okurka
Hl. jídlo 2: 
Hamburská kýta, knedlík, ovoce
Hl. jídlo 3: 
Masové koule v boloňské omáčce, těstoviny, ovoce
Úterý 26.06.2018
Polévka: 
Hrachová se smaženým hráškem
Hl. jídlo1: 
Hovězí závitek, rýže, ovoce
Hl. jídlo 2: 
Špagety se smetanovou omáčkou, sýrem a bylinkami, dezert
Hl. jídlo 3: 
Smažené rybí filé, br. kaše, salát
Středa 27.06.2018
Polévka: 
Cibulová
Hl. jídlo1: 
Fazolový guláš s mletým krůtím masem, pečivo, šlehaný tvaroh s grankem
Hl. jídlo 2: 
Hovězí frankfurtská pečeně, rýže, ovoce
Hl. jídlo 3: 
Vepřové v kapustě, brambory, ovoce
Čtvrtek 28.06.2018
Polévka: 
Kedlubnová
Hl. jídlo1: 
Žampionové ragú, špecle, ovoce
Hl. jídlo 2: 
Kuřecí prsa pod sýrovou peřinou, br. kaše, salát
Hl. jídlo 3: 
Hovězí protýkané zeleninou, rýže, ovoce
Pátek 29.06.2018
Polévka: 
Zeleninová s bylinkovými knedlíčky
Hl. jídlo1: 
Vepřový a kuřecí řízek, br. kaše, salát
Hl. jídlo 2: 
Nic
Hl. jídlo 3: 
Nic

.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku

Vloženo: 13.3.2017 | Autor: Kosova| Zobrazeno: 185x |

Vážení rodiče,

zveme vás a vaše děti k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 

 


Termín:

pátek      20. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin

sobota    21. 4. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (Velikost: neznámá)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: neznámá)

Zápisový list (Velikost: neznámá)

Informace pro rodiče budoucích žáků 1. tříd (Velikost: neznámá) 

Desatero pro rodiče (Velikost: 210.49 kB)

 

Zákonný zástupce s sebou přinese průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Pokud dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je třeba doložit oprávnění k zastoupení dítěte.

K zápisu do první třídy můžete přijít bez předchozího objednání, nebo využít registrační formulář, který naleznete v záložce vedle školní hymny.

Do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2018/2019 může být přijato 56 žáků

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

 1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. K povinné školní docházce jsou přijímáni také cizinci, mající ve spádovém obvodu místo pobytu.
 2. Děti z jiného spádového obvodu města Kladna

           zde může být zohledněno:

 • ZŠ a MŠ Vodárenská 2115 navštěvuje sourozenec uchazeče

 • uchazeč navštěvuje mateřskou školu Vodárenská 2472 nebo Mateřskou školu J. Foglara 2343, které jsou zřízeny při ZŠ Vodárenská 2115

 

 1. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Kladna

 

Ulice spádového obvodu naší ZŠ:

5. května, Jaroslava Holečka, A. Dvořáka, Alešova, B. Němcové, Bellevue, Benešovská, Děčínská, Dobrovského, Dr. Foustky, Herbenova, Chodská, Italská, J. Dražila, J. Lébra, J. Vrby, Jana Velly, Jaroslava Kociána, Kollárova, Kpt. Jaroše, Krátká, Lidických žen, Milady Horákové, Mostecká, Na Kovárně, Na Výhybce, Redaktora Boučka, Slovenská, Smetanova, Svépomoc, Svobody, U Hvězdy, V Kožovech, Vojanova, Wolkerova, Za Nádražím.

  

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

 

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36.

 

Zákonní zástupci informují školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Odklad zahájení školní docházky

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy nebo v přípravné třídě základní školy.

 

Doporučení pro rodiče před nástupem dítěte do 1. třídy:

Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte danými kompetencemi z RVP PV lze doporučit pracovat dle Desatera pro rodiče.

 

Zákonní zástupci mohou využít i tato doporučení:

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

 

 

V týdnech následujících po zápisu nabízíme našim budoucím prvňáčkům možnost vyzkoušet si školu nanečisto v naší „předškoličce“

VESELE DO ŠKOLY

 

Pravidelné setkávání s vyučujícím, který formou nejrůznějších činností připravuje děti na opravdovou školu. Na základě zkušeností vašim dětem účast v „předškoličce“ můžeme jen doporučit. Přípravu vedou zkušení pedagogové, kteří jsou obsazováni do 1. tříd.

 

NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:

 • výuka podle vlastního vzdělávacího programu „Sedma pro život“

 • netradiční formy výuky a vzdělávání

 • kladný přístup k žákům

 • vysoká profesionalita vyučujících

 • ekologická výchova, jsme držiteli titulu EKOŠKOLA

 • výuka anglického jazyka již od 1. ročníku

 • výuka počítačové gramotnosti

 • exkurze a dny alternativní výuky

 • zájmové útvary kulturního, sportovního i reedukačního zaměření

 • školy v přírodě v Čechách i ozdravné pobyty v zahraničí

 • plavecký výcvik

 • lyžařský výcvik

 • účast v soutěžích a olympiádách

 • umístění ve školní družině

 • individuální konzultace s rodiči