Město Kladno
Kotva
Logo školy
Školní hymna
Nepřehlédněte
Nabídka práce
24.1.2020

Od 1. 9. 2020 hledáme na  uvolněnou pracovní pozici učitel / učitelka na 2. stupni ZŠ novou pracovní sílu pro výuku českého jazyka.

Nabídku životopisu posílejte na adresu: zuzana.holeckova@7zskladno.cz, případně volejte na 736 768 769

Platba poplatku za školní družinu ve školním roce 2019/2020
3.1.2020

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2019/20 je stanovena ve výši 150,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu ve výši 900,-- Kč (leden, únor, březen, duben, květen, červen) zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol je stejný jako za první platbu. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

Zrušení ozdravného pobytu u moře
8.10.2019

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu zájemců o ozdravný pobyt u moře ho paní ředitelka pro tento školní rok ZRUŠILA.

Číslo účtu pro platbu ŠD, LVVZ a ŠvP
21.9.2018

Vážení rodiče,

číslo účtu pro platbu poplatku za školní družinu (ŠD), platbu za lyžařský výcvik (LVVZ) a pro platbu školy v přírodě (ŠvP). Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení žáka a popis platby (ŠD, LVVZ, ŠvP).

 

č.ú. 115-7480750207/0100 u Komerční banky

 

Variabilní symbol obdrží každý žák a slouží po celou dobu jeho docházky do ZŠ.

GDPR
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Září v 2.B

Vloženo: 5.10.2019 | Autor: Karolína Budinská | Zobrazeno: 55x

V září jsme se do školy vrátili jako druháčci. 


V prvních zářijových dnech jsme si zopakovali školní řád a jak se k sobě máme chovat, učíme se vzájemně chovat ohleduplně, respektovat se a stmelovat kolektiv. Také jsme samozřejmě probírali zážitky z prázdnin.   

V průběhu září jsme ve všech předmětech opakovali učivo první třídy. V posledních dnech měsíce jsme se v ČJ začali učit ABECEDU. Zdokonalujeme techniku psaní, tvary písmen a správné napojování. V matematice se už učíme počítat s přechodem přes desítku. V prvouce jsme si povídali o kamarádství, dopravě, bezpečné cesté do školy a orientaci v blízkosti naší školy - dokonce jsme se byli kolem školy projít a měli jsme za úkol nakreslit plánek okolí školy.