Schůzka pro rodiče
žáků  budoucích 1.tříd

31. května 2016 od 16.00 hodin

v hlavní budově:

          v učebně č. 4 (přízemí)    1. A    Mgr. Šárka Rosenkrancová
          v učebně č. 10 (přízemí)  1. B    Mgr. Markéta Ejemová
    

v pavilonu v 1. patře nad školní jídelnou:
          v učebně 2.D                     1. D    Mgr. Michal Padevět

Schůzka s třídní učitelkou/učitelem Vašeho dítěte Vám poskytne důležité informace o organizaci výuky a průběhu vyučování. Můžete vznést jakékoli dotazy ohledně školní docházky, všechny budou našimi pedagogy zodpovězeny.
Na této schůzce můžete své dítě také přihlásit do školní družiny.

Rozdělení do prvních tříd